e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Technologiczne

Telekomunikacja: Klienci systematycznie redukują długi za usługi telekomunikacyjne

Na koniec maja Krajowy Rejestr Długów (KRD BIG) podał nowe dane na temat zadłużenia polskich konsumentów i firm w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych. Wynika z nich, że ogólna liczba podmiotów zalegających z opłatami za telefon i internet wynosi obecnie 232 tysiące, a aż 83 procent z nich to konsumenci.

Całkowita suma tzw. „złych długów”, zarejestrowanych w KRD BIG, sięga około 950 milionów złotych. Z kolei zadłużenie konsumentów w opłatach telekomunikacyjnych wynosi 571 milionów złotych, co stanowi 60 procent całkowitej kwoty należności, które operatorzy mogliby potencjalnie odzyskać.

Jednakże, czy faktycznie istnieje możliwość odzyskania tych należności przez operatorów? To pytanie nie posiada jednoznacznej odpowiedzi.