e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Nowe ustalenia w transporcie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Wprowadzone istotne modyfikacje zabezpieczeń.

Porozumienie zawarte w czerwcu 2022 roku ułatwia Ukrainie tranzyt przez państwa UE i dostęp do rynków światowych. Zostanie automatycznie przedłużona o kolejne pół roku pod warunkiem, że nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie przedstawi dowodów na to, że „występują poważne zakłócenia na rynku transportu drogowego”.

Nowa umowa wprowadza „bezpieczniki”, które mają zapobiec zakłóceniom na rodzimych rynkach transportu drogowego, co jest zgodnie z umową lub dwustronną, co ma zapobiec nadużyciom umowy na „określonych obszarach geograficznych, jeżeli na rynku transportu drogowego na tym obszarze wystąpią poważne zakłócenia będące konsekwencją umowy”.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyraził nadzieję, że zmiany wprowadzone do umowy przyczynią się do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą.

„W razie konieczności wykorzystamy instrumenty ochronne wprowadzone do zmienionej umowy” – powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie resortu. W ocenie MI zmiany w umowie spełniają polskie postulaty, które zostały przygotowane we współpracy i z uwzględnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych.

„Wprowadzenie zmian (…) jest potwierdzeniem tego,” – dodał Klimczak.