e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Czego nie wolno przewozić do Polski? Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, bądź czujny

Podróżni przyjeżdżający do Polski spoza krajów Unii Europejskiej mogą w bagażu osobistym wwieźć towary o wartości do 430 euro, jeśli korzystają z transportu lotniczego czy morskiego, albo do 300 euro, jeśli korzystają z innych form transportu – np. z kolei czy samochodu – informuje Krajowa Administracja Skarbowa w specjalnym poradniku dla podróżnych.

W przypadku wyrobów tytoniowych osoba, która ukończyła 17 lat, może wwieźć maksymalnie o wadze nie większej niż 3 g albo do 50 sztuk cygar czy maksymalnie 250 g tytoniu do palenia, o ile wwożenie następuje drogą morską lub lotniczą. Jeśli ktoś podróżuje w inny sposób, to limity maksymalne wynoszą 40 sztuk papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 cygar i 50 g tytoniu do palenia.

KAS informuje, że można wwozić różne rodzaje wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych z poszczególnych norm nie przekroczy 100 proc. I tak np. podróżny przybywający do kraju samolotem może wwieźć 100 sztuk papierosów – co stanowi 50 proc. limitu – oraz 25 cygar – co też stanowi 50 proc. limitu. Suma wartości procentowych obu norm wynosi 100 proc.

Wyroby alkoholowe

Limity dotyczą także wyrobów alkoholowych. Do Polski można wwieźć maksymalnie 1 litr alkoholu etylowego nieskażonego o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. W przypadku alkoholi oraz napojów alkoholowych o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. limit wynosi 2 litry, w przypadku win niemusujących – 4 litry, a w przypadku piwa – 16 litrów.

W przypadku alkoholi obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku wyrobów tytoniowych – można wwozić różne napoje alkoholowe pod warunkiem, że będą one w takiej objętości, aby suma procentowa poszczególnych limitów nie była większa niż 100.

Wódka, likier, wino i piwo

Jak informuje KAS w poradniku, maksymalnie można przywieźć 0,5 litra wódki (0,5 litra wódki stanowi 1/2 normy dla mocnych alkoholi) i 1 litr likieru o mocy do 22 proc. (1 litr likieru stanowi 1/2 normy dla słabszych alkoholi) oraz 4 litry wina i 16 litrów piwa.

Nieco inaczej wyglądają limity dla osób, które mają miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub są pracownikami zatrudnionymi w strefie nadgranicznej lub wchodzą w skład załogi statku, samolotu czy np. pociągu – czyli członkami załogi środków transportu, które służą do podróży do kraju. W ich przypadku limit dla mocnych napojów alkoholowych wynosi 0,5 litra, limit alkoholi o mocy poniżej 22 proc. – też 0,5 litra. Poza tym mogą oni wwieźć także 0,5 litra wina niemusującego oraz do 2 litrów piwa.

Podobnie jest w przypadku wyrobów tytoniowych oraz objętości alkoholu – dotyczą zwolnienia z należności celnych. Takie same limity tych towarów, alkoholi itd. są objęte zwolnieniem z VAT.

Przemieszczanie się po granicy

Podróżni – np. wyrobów mięsnych czy zawierających mleko. Dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.