e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Najważniejsze

Spotkanie światowych liderów biznesu i ekspertów ds. klimatu na szczycie w Sofii: kluczowe decyzje i działania

Green Transition Forum 4.0: New Perspectives for Central and Eastern Europe (CEE)

W dniach 26-28 czerwca 2024 roku w Sofii odbędzie się jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w ramach Zielonego Ładu, które zgromadzi czołowych liderów z obszarów biznesu i działań na rzecz klimatu z ponad 18 krajów w celu omówienia najpilniejszych wyzwań i możliwości związanych z Zieloną Transformacją. Weź udział w najważniejszej dyskusji na temat Zielonej Transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej – Green Transition Forum 4.0 w Sofii w dniach 26-28 czerwca 2024 r.

Spotkanie trzech europejskich komisarzy

To właśnie na szczycie Green Transition Forum 4.0: New Perspectives for Central and Eastern Europe (CEE) organizowanym przez Dir.bg i 3E-news dojdzie do spotkania trzech europejskich komisarzy: Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Zielony Ład; Iliany Ivanovej, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży; oraz Nicolasa Schmita, europejskiego komisarza ds. zatrudnienia i praw socjalnych.

W wydarzeniu weźmie również udział były sekretarz stanu USA John Kerry znany ze swojego aktywnego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu. Podzieli się on cennymi spostrzeżeniami na temat globalnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W jednym z najważniejszych dla Zielonego Ładu wydarzeń weźmie udział ponad 20 ministrów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Opowiedzą oni o krajowych strategiach i inicjatywach promujących zielone technologie i innowacje w swoich krajach.

Udział Bułgarii

Ze strony Bułgarii udział w spotkaniu wezmą premier Dimitar Glavchev, ministra finansów Lyudmila Petkova, minister transportu Georgi Gvozdeykov, minister energii Vladimir Malinov, minister rolnictwa Georgi Tahov, minister gospodarki i przemysłu Petko Nikolov, minister ekologii Petar Dimitrov, minister pracy i polityki społecznej Ivaylo Ivanov, minister innowacji i wzrostu Rosen Karadimov, minister e-administracji Valentin Mundrov, minister edukacji Galin Tsokov, wiceminister zdrowia dr Boyko Penkov oraz ministrowie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Do gości przemówi także Książę El Hassan bin Talal, brat króla Jordanii, który jest niezwykle zaangażowaną i wyróżniającą się postacią w obszarze zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Podczas spotkania burmistrzowie Sofii, Tirany i Prisztiny wypowiedzą się na temat przyszłości zielonych miast.

Debata na temat Zielonej Transformacji

Największy i najważniejszy szczyt w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) kształtuje debatę na temat zielonej transformacji poprzez omówienie nie tylko możliwości inwestycyjnych, zielonych technologii i infrastruktury, ale także społecznych i ekonomicznych aspektów przejścia na niskoemisyjne i zrównoważone gospodarki.

Tematy, które zostaną omówione podczas zaplanowanych na trzy dni dyskusji, są ważne dla szeregu wiodących sektorów gospodarki i wyznaczają agendę debaty oraz kierunki podejmowania konkretnych działań i budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kluczowe tematy konferencji

  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju
  • Innowacje w zielonej gospodarce
  • Transformacja energetyczna
  • Rolnictwo przyjazne dla klimatu i bezpieczeństwo żywności
  • Raportowanie ESG i zrównoważony ład korporacyjny

Conclusion

Obecność wszystkich tych kluczowych na scenie politycznej postaci, liderów biznesu i społeczności akademickiej z pewnością sprawi, że wydarzenie w Sofii stanie się niezwykle ważną platformą do dyskusji nad kluczowymi kwestiami związanymi z Zieloną Transformacją. Green Transition Forum 4.0: New Perspectives for Central and Eastern Europe (CEE) będzie nie tylko sprzyjać dialogowi i wymianie doświadczeń między różnymi zainteresowanymi stronami, ale także zapewni możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami, budowania nowych partnerstw i tworzenia konkretnych planów działania.

Wyniki zaplanowanych dyskusji będą miały wpływ na politykę i decyzje biznesowe podejmowane dzisiaj i w przyszłości. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron możemy stworzyć bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich.