e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Naukowe

Archeolodzy odkrywają skarb w miejscu starożytnej bitwy. „Niespodziewane zaskoczenie”

Prace archeologiczne prowadzone nieopodal jeziora Cisa przyniosły kolejne ciekawe znaleziska. Odkrycia dotyczą mikroregionalnego projektu badawczego Narodowego Instytutu , którego celem jest zidentyfikowanie i udokumentowanie znaczących punktów historycznych na terenie Węgier, w tym kluczowych danych dotyczących Odkrycie archeologiczne na Węgrzech.

Znaleziono artefakty w okolicach jeziora Cisa W okolicach jeziora Cisa na Węgrzech, gdzie miejsce miała niegdyś wielka bitwa, trwają od jakiegoś czasu. Dotyczą one przede wszystkim poczynienia ustaleń na temat bitwy z 1596 r., ale w trakcie odnajdywane są także ślady innych wydarzeń, od prehistorii po współczesność. Eksperci z Narodowego Instytutu Archeologicznego w zeszłym roku dokonali między innymi rozpoznania dwóch budynków, a teraz w okolicy tych założeń doszło do kolejnych odkryć.

– W zeszłym roku zidentyfikowaliśmy trójnawową bazylikę klasztorną i wczesny kościół. Doprowadziło to do odkrycia zarówno , jak i kościoła należącego do istniejącej tu przedtem osady — tłumaczy dr Gábor Virágos Virágos, archeolog odpowiedzialny za wykopaliska, zastępca dyrektora generalnego Centrum Zbiorów Publicznych Węgierskiego Muzeum Narodowego i szef Narodowego Instytutu Archeologicznego.

Srebrny zestaw obrzędowy w rękach pochowanej osoby. Naczynia ceremonialne z XIV wieku Te odkrycia przywiodły badaczy do szeregu kolejnych znalezisk. Archeolodzy poinformowali o znalezieniu na obszarze budynków rzadko spotykanego zestawu obrzędowego z XIV wieku. Takie ulokowanie srebrnych artefaktów związanych z prowadzeniem ceremonii sugeruje, że, a złożona do grobu osoba miała istotny status. Do dokładnego ustalenia kontekstu tego pochówku potrzeba jednak dalszych badań.

Oprócz tego podczas przeszukiwania okolicy natrafiono na skrzynkę wypełnioną monetami. Archeolodzy znaleźli skarb na obszarze bitwy pod Keresztes. To dukaty wiedeńskie Ten , dukatów wiedeńskich. Znajdowały się one w skrzynce. Obecność tych monet na Węgrzech podkreśla powiązania gospodarcze regionu w tym okresie.

„Monety zostały wyemitowane przez książąt austriackich, wbrew potocznej nazwie dukatów, pochodzą one nie tylko z mennic wiedeńskich, ale także z mennic Enns i Bécsujhely” podano w oświadczeniu. – Uczestnictwo lokalnych społeczności jest kluczem do zachowania naszego dziedzictwa. Ta współpraca jest również dobrym przykładem, że wyniki badań mikroregionalnych są ważne nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla lokalnych społeczności, którym pomagają połączyć się z historią swojego miasta i umocnić swoją tożsamość — mówią archeolodzy.

Obecna faza prac obejmuje na obszarze badawczym o powierzchni ponad 100 km2, którego miejsce zostało wybrane na podstawie źródeł archiwalnych.