e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Najważniejsze

Trwałe przerwy w dostawie prądu związane z nowym alertem RCB.

<p>Niebezpieczne burze powracają do Polski, a według prognoz meteorologów, największe zagrożenie dotyczyć będzie południowej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert RCB dla części województw małopolskiego i podkarpackiego, informując o możliwych przerwach w dostawie prądu. Specjaliści zalecają zachować ostrożność i śledzić rozwój sytuacji, zwłaszcza że miejscami mogą pojawić się bardzo silne burze.

<p>Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami deszczu dochodzącymi do 50 mm oraz porywistym wiatrem osiągającym prędkość nawet do 80 km/h. Lokalnie, w niektórych miejscach, możliwe są również opady gradu, co może stwarzać poważne zagrożenie dla mieszkańców tych obszarów.

<p>Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do odbiorców alertów RCB, by w miarę możliwości pozostawali w domach, śledzili komunikaty pogodowe i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Specjaliści zalecają unikać wyjścia na zewnątrz w trakcie burzy oraz odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie, które może zostać porwane przez silny wiatr.

<strong>RCB radzi – tak warto postępować:

  • Monitorować komunikaty pogodowe
  • Pozostać w bezpiecznym miejscu
  • Unikać przebywania na zewnątrz podczas burzy
  • Zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr

<strong>Porady dla mieszkańców terenów zagrożonych podtopieniem:

  1. Bądź przygotowany i miej przy sobie najważniejsze rzeczy
  2. Pozostań na najwyższym bezpiecznym poziomie
  3. Pamiętaj o ewakuacji, jeśli sytuacja tego wymaga

<p>Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, mający na celu ochronę ludności przed sytuacjami niosącymi ryzyko dla życia i zdrowia. Ostrzeżenia wysyłane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach zagrożonych. Alerty RCB wysyłane są wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, takich jak silne burze, ulewy czy inne niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Dzięki alertom ludzie mają szansę uniknąć szkód materialnych oraz zagrożenia dla swojego zdrowia.