e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Polityczne

Sejm zajmie się wnioskami o uchylenie immunitetów posłów. Hołownia: „Dotychczas wpłynęło 25 wniosków”

O godzinie 10 ruszyło posiedzenie Sejmu. Wśród planów Marszałek Sejmu wymienił między innymi pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa oraz sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpłynęło 25 wniosków o uchylenie immunitetu. Na tapetę trafią także cztery zaległe sprawy immunitetowe. Jak poinformował Marszałek Sejmu, „to są z poprzedniej kadencji sprawy”, jedna z tej kadencji. – Wykroczenia drogowe, pan poseł Gaża i pani poseł Kucharska-Dziedzic, będzie także głosowanie zaległej sprawy z 2021 roku, tu mamy sprawozdanie komisji, pan Piebiak oskarżał panią poseł Lubnauer, przeczytamy to na Sejmie a głosowanie będzie w piątek rano – wymieniał Szymon Hołownia.

Dodał, że w X kadencji Sejmu dotychczas wpłynęło 25 wniosków o uchylenie posłom i posłankom immunitetu. Wymienił także nazwiska, których dotyczy sprawa. – Do komisji regulaminowej spraw poselskich skierowałem sprawy pana Przemysława Czarnka, Przemysława Brauna – tutaj Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu – pan Grzegorz Gaża, Marek Kuchciński, Jarosław Kaczyński, Dariusz Matecki, sprawa z jego kampanii wyborczej, on złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu, pan Marek Suski, Anita Czerwińska, Konrad Frysztak, Marek Suski, Marek Sowa, Mariusz Błaszczak, Michał Woś – tę sprawę będziemy głosowali na tym posiedzeniu Sejmu, Michał Dworczyk – sprawa zamknięta, z uwagi na to, że został posłem do PE. Pan Adam Szłapka złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu i pan Marcin Romanowski, teraz biegną terminy, ale te dokumenty muszą do niego dotrzeć i on się musi z nimi zapoznać. Ona ma 7 dni na to, ja mu ten termin skróciłem do 3 dni, natomiast musimy mieć pewność, że to do niego dotarło, on to przeczytał. A więc najprawdopodobniej jego immunitet będzie głosowany na następnym Sejmie – stwierdził Szymon Hołownia na briefingu prasowym.

Obowiązkowa kontrola proceduralna w Sejmie – Chcę państwa zapewnić, że wszystkie wnioski immunitetowe podlegają obowiązkowo kontroli proceduralnej w Sejmie, trwa kilka dni. Musimy mieć pewność, że wszystko trzyma najwyższe standardy legislacji. Następnie posłowie, których to dotyczy mają ustawowy czas, żeby zapoznać się z wnioskiem, który ich dotyczy, przygotować swoją obronę. Później muszą stanąć przed komisją, komisja przygotowuje w tej sprawie sprawozdanie – mówił Marszałek Sejmu.

Dodał, że dotychczas wpłynęło 25 wniosków o uchylenie immunitetu, 17 skierowano do komisji regulaminowej, 5 czeka na uzupełnienie, 2 są obecnie w opiniowaniu, a 1 został umorzony. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 10-12 lipca.