e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Prognoza gospodarcza na 2025 rok: Rząd ujawnia kluczowe wskaźniki

Następny wymagany procedurą krok to przesłanie przez rząd do Rady Dialogu Społecznego założeń do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. Rząd przewiduje, że wielkości makroekonomiczne kluczowe dla konstruowania budżetu ukształtują się w 2025 roku następująco: z punktu widzenia budżetu państwa jest również przyjęty przez rząd – w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że Rada Ministrów chce, aby wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku w przypadku urzędników i funkcjonariuszy służb mundurowych zostały zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok.

Przypomnijmy – już w piątek 7 czerwca wiceminister finansów Jurand Drop powiedział, że – w jego ocenie – będą bardzo podobne do tego, co zostało opublikowane w wieloletnim planie finansowym państwa. – W ciągu ostatnich tygodni od opublikowania wieloletniego planu finansowego państwa nie pojawiły się jakieś nowe dane, które gruntownie zmieniałyby naszą sytuację i naszą wiedzę o tej sytuacji – zaznaczył wiceminister.

Wieloletni plan finansowy państwa zakłada, że Przyjęto w nim też, że stopa bezrobocia wg metodologii BAEL ma wynieść 2,7 proc., nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma sięgnąć 4,4 proc. PKB, a dług sektora finansów publicznych ukształtuje się na poziomie 57,3 proc. PKB.