e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Najważniejsze

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów SN w sprawie działań Małgorzaty Manowskiej ma zostać zbadane przez prokuraturę

Sędziowie zwrócili się do Adama Bodnara o ocenę zachowań Manowskiej podejmowanych od 30 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r. Pod zawiadomieniem podpisało się dziesięcioro sędziów SN: Tomasz Artymiuk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Michał Laskowski, Jarosław Matras, Agnieszka Piotrowska, Piotr Prusinowski, Krzysztof Rączka, Marta Romańska i Barbara Skoczkowska.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że sprawa jest analizowana w Prokuraturze Krajowej. Sędziowie SN chcą, by prokuratura przyjrzała się działaniom Manowskiej jako przewodniczącej Kolegium Sądu Najwyższego.

Kolegium to organ samorządu sędziów, w jego skład wchodzi pierwszy prezes SN, pozostali prezesi izb oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izby. Decyzje tego organu zapadają w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków tego organu.