e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Naukowe

Odkrycie początków życia na Ziemi w wodzie słodkiej: przełomowa naukowa rewelacja

Podróże w czasie, poszukiwanie obcych form życia w kosmosie, nowych planet nadających się do zamieszkania, a także poznanie samego momentu Wielkiego Wybuchu i tego, co jest poza granicami wszechświata to jedne z najbardziej nurtujących pytań współczesnej nauki. Dochodzi do nich również pytanie o początki życia na Ziemi. Kiedy dokładnie powstało, jak wówczas wyglądało? Chociaż nasza wiedza jest ogromna w tym temacie, wciąż pozostaje wiele zagadek do rozwiązania.

Wyniki najnowszych badań wskazują, że słodka woda, niezbędna do życia, pojawiła się na Ziemi około cztery miliardy lat temu.

Woda na Ziemi powstała miliony lat wcześniej

Analiza starożytnych kryształów pochodzących ze wzgórz Jack Hills w Australii Zachodniej wykazała, że słodka woda, niezbędna dla powstania i rozwoju życia na Ziemi pojawiła się zaledwie.

„Udało nam się ustalić początki cyklu hydrologicznego, czyli ciągłego procesu, w ramach którego woda przemieszcza się wokół Ziemi, mającego kluczowe znaczenie dla utrzymania ekosystemów i życia na naszej planecie” – powiedział dr Hamed Gamaleldien, adiunkt w Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences oraz adiunkt na Uniwersytecie Khalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Badając wiek i izotopy tlenu w małych kryształach mineralnego cyrkonu, odkryliśmy niezwykle jasne sygnatury izotopowe już cztery miliardy lat temu. Takie lekkie izotopy tlenu powstają zwykle w wyniku zmiany skał przez gorącą, słodką wodę kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi.

Dowody na istnienie słodkiej wody tak głęboko w Ziemi podważają istniejącą teorię, że cztery miliardy lat temu Ziemia była całkowicie pokryta [słonym] oceanem. Dr Hugo Olierook z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach Uniwersytetu Curtin, który był współautorem badań, zaznaczył, że odkrycie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób powstała Ziemia i życie na niej.

„To odkrycie nie tylko rzuca światło na wczesną historię Ziemi, ale także sugeruje, że masy lądowe i słodka woda przygotowały grunt pod rozkwit życia w stosunkowo krótkim czasie – niecałe 600 milionów lat po powstaniu planety. Odkrycia stanowią znaczący krok naprzód w naszym rozumieniu wczesnej historii Ziemi i otwierają drzwi do dalszych badań nad początkami życia” – powiedział dr Olierook.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie.