e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Najważniejsze

GIS ostrzega przed szkodliwym produktem – pestycydem.

Ostrzeżenie dotyczące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu (glufosynatu) w określonej partii fasolki Adzuki zostało wydane przez GIS.

W środę komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego informował: „W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – glufosynatu w określonej partii fasolki Adzuki”.

Niebezpieczny produkt. GIS ostrzega przed partią fasolki

Na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy „należy uznać, że spożycie produktu może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi”. GIS podkreśla, że nie należy spożywać partii fasolki opisanej w komunikacie.

W informacji podano szczegóły dotyczące partii fasolki Adzuki, pochodzącej z Argentyny.

Czym jest glufosynat?

Glufosynat to środek używany do eliminacji jednorocznych chwastów szerokolistnych z upraw. Substancja ta jest toksyczna dla ryb i bezkręgowców wodnych, a w większych ilościach może być również „lekko” toksyczna dla ssaków. Według Europejskiej Agencji Chemikaliów glufosynat działa szkodliwie na płodność u ludzi.

Oznacza to, że obecność glufosynatu w organizmie człowieka może wpływać negatywnie na płodność, a u kobiet w ciąży może spowodować uszkodzenia płodu. W krajach członkowskich UE możliwość używania glufosynatu wygasła w 2019 roku.