e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Urzeczywistnione nadzieje dla kierowców: decyzja Sądu Najwyższego w sprawie napraw z polisy OC

Wszyscy kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku, chcieliby, aby naprawa ich samochodu była nie tylko szybka, ale także solidna. Istnieje wiele opcji naprawy pojazdu, a jedną z nich jest wybór warsztatu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 maja, firma ubezpieczeniowa nie może narzucić poszkodowanemu konkretnego warsztatu. Decyzja ta dotyczy możliwości uwzględnienia rabatów przy wypłacie odszkodowania z OC.

Sąd Najwyższy podkreślił, że wysokość należnego odszkodowania powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom naprawy i spełniać oczekiwania poszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie zdecydował się na naprawę pojazdu, kwota odszkodowania powinna być zgodna z przeciętnymi kosztami naprawy na lokalnym rynku. Jest to ważne rozstrzygnięcie w kontekście współpracy poszkodowanego z firmą ubezpieczeniową.

Firmy ubezpieczeniowe często argumentują, że współpraca z wybranym warsztatem z ich sieci pozwoliłaby zaoszczędzić na kosztach naprawy. Jednak to poszkodowany powinien mieć prawo do decydowania, gdzie chce naprawić pojazd, a ubezpieczyciel nie może narzucić mu swojej woli. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, zachowanie obowiązków współpracy nie może prowadzić do ograniczenia praw poszkodowanego.

Ustawa jasno określa, że poszkodowany ma prawo wyboru sposobu naprawy szkody – może zdecydować się na naprawę pojazdu lub otrzymać odpowiednią kwotę pieniężną. Ważne jest, aby poszkodowany miał pełną kontrolę nad procesem naprawy i wymiany części samochodowych, niezależnie od sugestii ubezpieczyciela.

Decyzja Sądu Najwyższego stanowi istotne wyjaśnienie dla wszystkich kierowców, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą naprawy swojego pojazdu po wypadku. Szkoda materialna powinna być w pełni rekompensowana, a poszkodowany powinien mieć możliwość wyboru, czy chce odzyskać stan sprzed zdarzenia, czy otrzymać odpowiednie odszkodowanie finansowe.