e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Najważniejsze

Rodzaje szkwałów – który z nich jest najbardziej niebezpieczny?

W ostatni weekend gwałtowne burze wyrządziły wiele szkód w naszym kraju. Są to zarówno podtopienia wywołane przez ulewny deszcz, jak i szkody spowodowane przez opady gradu. Dużo szkód spowodował też jak zwykle w takich sytuacjach silny wiatr związany z burzami.

Szczególnie niebezpieczny jest występujący w czasie burz szkwał. Warto wiedzieć czym szkwał różni się od zwykłych porywów wiatru i czy zawsze występuje w czasie burzy.

Definicja porywu wiatru

Jak definiuje IMGW w Słowniku „Najważniejsze Pojęcia i Zwroty w Meteorologii”, porywem nazywamy nagły wzrost prędkości wiatru, przewyższający o co najmniej 5 m/s średnią prędkość wiatru i trwający nie dłużej niż 2 minuty.