e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Problemy drugiej gospodarki UE – Standard & Poor’s obniża rating Francji

Wskazując na oczekiwania, że wyższy niż planowano deficyt budżetowy spowoduje duży wzrost zadłużenia Francji drugiej pod względem wielkości gospodarki w strefie euro. „Obniżka ratingu odzwierciedla nasze założenia, że – w przeciwieństwie do wcześniejszych naszych oczekiwań – w rezultacie wyższego niż przewidywano deficytu budżetowego w latach 2023-2027” – napisano w komunikacie S&P. W kwietniu 2023 roku taką decyzję podjął Fitch. Francuski rząd zamierza obniżyć z 5,1 proc. w tym roku do 4,1 proc. w roku przyszłym. Cel na 2027 rok zakłada obniżkę deficytu do 3 proc. Przypomnijmy: francuskie władze już w marcu informowały o niebezpiecznie rosnącym deficycie budżetowym. Ten ostatni wyniósł w zeszłym roku 5,5 proc. produktu krajowego brutto, czyli 154 mld euro. Dług publiczny Francji tymczasem wciąż przekracza 110 proc. PKB. Warto dodać, że Francja jest jednym z krajów o najwyższych na świecie wydatkach socjalnych. W żadnym też kraju UE wydatki rządowe nie są tak duże jak we Francji. Na początku br. francuski resort finansów ogłosił pakiet redukcji rządowych wydatków.