e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym. Od lipca zmiany cen prądu.

Informację podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Ta ustawa reguluje to, Wprowadza także – nowe świadczenie dla najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii. Ustawa wprowadza rozwiązania dotyczące. Jeśli chodzi o zakłada między innymi wprowadzenie Wyniesie ona:

  • Przypomnijmy, że do końca czerwca obowiązuje zamrożenie cen wprowadzone pod koniec ubiegłego roku na pierwsze półrocze 2024.
  • Zgodnie z tymi zasadami, cena maksymalna do określonego limitu zużycia to
  • Powyżej tego Sprzedawcy energii będą musieli wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o ustalenie. Obecnie obowiązujące taryfy to
  • Firmy energetyczne nie liczą teraz rachunków dla gospodarstw domowych według tych taryf, tylko według cen maksymalnych. Za różnicę otrzymują rekompensatę od państwa. W wyniku tych zmian rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie – wynika z szacunków URE. Prezes urzędy szacuje, że w drugiej połowie roku dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie.

Zmienią się także ceny gazu i ceny ciepła systemowego. Do tej pory obowiązywało zamrożenie cen dla odbiorców taryfowanych na poziomie. Teraz będzie obowiązywała (czyli PGNiG Obrót Detaliczny). W 2024 roku taryfa ta w najpopularniejszych grupach taryfowych wynosi. Spółka PGNiG OD także jednak będzie musiała wystąpić do URE o ustalenie nowych taryf. Ustawa obejmuje także ograniczenie wzrostu ale przy Mechanizm ograniczający cen ciepła ma zostać utrzymany do końca czerwca 2025 roku. Maksymalna cena ciepła do końca 2024 roku ma wynieść. W pierwszej połowie 2025 roku ma wynieść. Ustawa wprowadza nowe świadczenie – bon energetyczny. Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Jego wypłata ma nastąpić w drugiej połowie roku. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. Wyniesie odpowiednio:

  • Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą
  • W zależności od wielkości gospodarstwa wysokość świadczenia wyniesie wtedy od 600 do 1200 zł. Nowe przepisy przewidują: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada. To znaczy, że jeżeli próg dochodowy zostanie przekroczony, świadczenie będzie nadal wypłacane w odpowiednio zmniejszonej kwocie.