e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Nowe statystyki dotyczące bezrobocia w Polsce. Wskaźnik wzrósł.

Z danych resortu pracy wynika, że liczba bezrobotnych w Polsce na koniec maja 2024 roku wynosiła 1 613 tys., czyli o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia. Stopa bezrobocia w tym okresie kształtowała się w przedziale od 3,0 proc. w województwie wielkopolskim do 8,3 proc. w podkarpackim.

Osoby rejestrujące się najczęściej przed rozpoczęciem bezrobocia pracowały w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo – jak napisano w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Wśród zarejestrowanych na koniec maja 2024 roku było 12,3 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy, stanowiąc 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 roku (początek wojny w Ukrainie) liczba zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko 8-krotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,7 tys. osób, czyli o 5,1 proc.” – dodano.

Według wstępnych danych w maju 2024 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,6 tys. miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 6,4 tys. (7,1 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej – oraz o 11,2 tys. (11,8 proc.) mniej niż w maju 2023 roku.

Stopa bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w Unii Europejskiej, chociaż niedawno straciliśmy fotel lidera. Według najnowszych danych Eurostatu, obecnie zajmujemy pod tym względem. Warto zaznaczyć, że Eurostat stosuje nieco inną metodologię obliczania stopy bezrobocia – zgodnie z nią, odsetek osób bez pracy na polskim rynku wyniósł w kwietniu.

Palma pierwszeństwa dzierżą teraz Czesi, gdzie stopa bezrobocia spadła , z 2,9 proc. odnotowanych jeszcze miesiąc wcześniej.