e-bloger.pl

Wszystko, co warto wiedzieć

Ekonomiczne

Nieoczekiwany telefon od nieznanego numeru – pytanie o abonament i wypłatę

To, jak obsługuje nas teleoperator może okazać się kluczowe, gdy zadzwoni do nas nieznany numer. Takie połączenie może przydarzyć się każdemu, a jednym z pierwszych pytań, jakie usłyszymy, to „Nieznany numer, kto dzwoni?”.

Badanie rynku teleoperatorów jest jednym z najczęstszych badań przeprowadzanych przez firmy zajmujące się ankietami. Z tą samą ankietą na samym początku rozmowy, jeśli wyrazimy zgodę na udział, zacznie się przepytywanie.

W trakcie rozmowy padną pytania o to, jak opłacamy telefon. W dalszej części rozmowy trzeba wskazać, który operator komórkowy obsługuje nasz telefon. W dalszej części ankiety jego usługi poddane będą ocenie.

Zazwyczaj ankieterzy wskazują, że w zależności od pytania wartości ocenne mogą się zmieniać. Na przykład w wypadku pytań dotyczących częstotliwości odpowiadamy, że korzystamy średnio, często lub wcale.

O wszelkich warunkach udzielanych w trakcie ankiety odpowiedzią na końcu połączenia telefonicznego z ankietą. Nie są to jednak pytania o numer PESEL czy informacje z dowodu osobistego, a jedynie informacje o operatorze telefonii komórkowej.

W trakcie niektórych ankiet dotyczących oceny teleoperatorów pojawia się też propozycja dostępu do platformy badawczej, gdzie mielibyśmy odpowiadać na kolejne pytania, a w zamian otrzymać nagrodę.

Adresu e-mail nie trzeba jednak podawać, jeśli nie jesteśmy zainteresowani.